Özel İnsanlarGeri Dön

İnsan Sermayesinin Dönüşümü
Sacit Serim (21 Aralık 2009 Pazartesi)

İnsanın sermayesi bilgi ve becerileridir, bunların gerektiği gibi kullanılması sonucu atıl olan sermaye artı değere dönüşebilir.

STK'lar üyelerinin bilgi ve becerilerini izlemeli, değerlendirmeli, geliştirmeli ve iyileştirmelidir.

Bu iyileştirme çalışmaları üyelerin kişisel gelişimlerini artırıcı hizmet içi seminerler, kurslar, eğitimler ile sağlanabilir.

Ve her STK'nın çatısı altında bilgi ve becerilerini paylaşabilecek sermaye birikimine sahip üyeler mutlaka vardır.

Önemli olan, bu üyelerin sermaye birikimlerini diğer üyeler ile paylaşma ortamını ve olanağını bulabilmeleridir.

Eğitim Terimleri Sözlüğünde iletişim; bilgi ve deneyim alışverişi olarak tanımlanmaktadır.

Üyelerin kişisel gelişimleriyle elde ettikleri bilgi ve beceri birikimlerini örgüt içinde paylaşmaları ise STK'nın örgütsel sermayesini artırır.

STK'ların çatısı altında, farklı konularda, farklı yerlerde ve ortamlarda, farklı zamanlarda çalışmalar yürüten üyeler arasındaki bilginin iletişimi ve paylaşımı çok çok önemlidir.

Toplumbilim Terimleri sözlüğünde iletişim; duygu, düşünce ya da bilgilerin uygulayımsal yöntemlerle her çeşit yoldan aktarılması olarak tanımlanmaktadır.

Bilişim; İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimidir.

Bilişim Terimleri Sözlüğünde iletişim; bir yerden, bir kişiden, bir makineden bir başkasına herhangi bir ortamdan yararlanarak bilgi gönderme olarak tanımlanmaktadır.

İletişim ile gerçekleştirilen paylaşım sonrası "BİLİŞİM'in" devreye sokulması ile bilgilerin toplanması, birikimi, işlenmesi, raporlanması yani istenen bilgilerin ayrıntıları ile en kısa süre içinde elde edilmesi sağlanabilir.

STK çatısı altında insan sermayesinin artı değere dönüşmesi sonucunda ortaya çıkan örgütsel sermaye birikimi ise iletişim sayesinde toplumsal sermaye birikimine dönüştürülebilir.

Çünkü "İLETİŞİM"; duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim olarak tanımlanmaktadır.

Öyleyse;

"İnsan ilişkileri," günümüzde iletişim ve paylaşım sayesinde ilerlediğine göre STK üyeleri bir an önce kendi bilgi ve becerilerini aynı çatı altındaki diğer üyeler ile paylaşmalılar ve bu sayede bilgi ve becerilerinin toplumsal sermaye birikimine dönüşmesini sağlamalıdırlar.

Ayrıca;

Kurum üyeliği, özdeşlik, katılımcılık, takımdaşlık, özveri, girişimcilik, yaratıcılık, paylaşımcılık, üretkenlik, verimlilik, her çalışmada ön planda tutulmalı, kurumun yaptığı çalışmaların toplumsal sorumluluk boyutunun ve düzeyinin saptanmasının, ölçümlenmesinin ve değerlendirilmesinin tamamen bu bileşkelere bağlı olduğu asla unutulmamalıdır.

**Bu yazım Makine İhtisas Dergisi Eylül 2008 sayısında yayınlanmıştır.

Geri Dön


İçeriğe geri dön | Ana menuya dön