Özel İnsanlarGeri Dön

Yönetim'den Yönetişim'e
Sacit Serim (21 Aralık 2009 Pazartesi)

Yönetim kelimesini duyan insanlar ister istemez yöneten ve yönetilenler diye bir ayrıma yönelirler ve sonucunda bu ayrım iktidar kavramına kadar ulaşır, iktidarı elinde tutanlar ve iktidarı eline geçirmek isteyenler diye uzar gider. Hatta güçlüler ve güçsüzler veya ezenler ve ezilenler şekline dönüşebilir.

Oysa artık insanların yönetimi söz konusu değildir, ancak insan ilişkileri iletişim ve paylaşım sayesinde yönetişim kelimesi ile doğru adlandırılabilir çünkü "yönetim" bir güç ve güçlülük içermektedir ve insanlar arasındaki ilişkiler bu doğrultuda gelişmektedir.

Yönetişim Nedir?

Yönetişim Yönetim kelimesinden türetilmiştir

Yönetim; eldeki sınırlı kaynakları kullanarak, organizasyon amaçlarına etkili ulaşmak için başkaları ile işbirliği yapma becerisidir. Halk arasında ise; işi, çekip çevirme, idare etmek anlamında kullanılır.

Yönetişim ise ortak ilişkilerin, ortak çıkarlar doğrultusunda ortak yönetilmesi demektir.

Yönetişim ister istemez bazı farklılıkları beraberinde getirir ve bunları kısaca şöyle belirleyebiliriz.

Bireysellik yerine Takımdaş olmak

Zorunluluk ve keyfiyet yerine Gönüllü olmak

Tartışma yerine Görüşme yapmak

Talimatlar vermek yerine İkna edebilmek

Katılaşmak yerine Esnek olabilmek

Tekelci olmak yerine Paylaşımcı olmak

Kapalı olmak yerine açık, şeffaf olmak

Düşey yapılanma yerine yatay yapılanmayı seçmek

Popülerlik yerine Katkı sağlayıcı olmak

Yönetişimde önemli olan var olan ETİK değerlere sahip çıkmak, korumak, sürdürmektir fakat var olan ETİK değerleri çağın gelişimine uygun bir şekilde geliştirmek ve dönüştürmek de gereklidir.

Etik Nedir?

TDK Türkçe sözlüğünde Etik aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

ETİK: isim, toplum bilimi Fransızca éthique

1 . Töre bilimi.

2 . Bir meslek grubunun uymak zorunda olduğu davranışlar bütünü.

3 . sıfat Ahlaki, ahlakla ilgili.

STK'lar için ise etik'in en uygun tanımlaması 2. tanımlamadır yani "Bir meslek grubunun uymak zorunda olduğu davranışlar bütünü."

Her ne kadar bir meslek grubu değilse bile bir amaç uğruna çalışmalar yapan bir örgütlü topluluk olduğu göz önünde tutulursa, STK'lar için "kurumsal etik değerler" tanımlamasını yapmak çok daha doğru olacaktır.

Kurum üyeliği, özdeşlik, katılımcılık, takımdaşlık, özveri, girişimcilik, yaratıcılık, paylaşımcılık, üretkenlik, verimlilik, her çalışmada ön planda tutulmalıdır çünkü kurumun yaptığı çalışmaların toplumsal sorumluluk boyutu ve düzeyinin saptanması, ölçümlenmesi ve değerlendirilmesi tamamen bu bileşkelere bağlıdır.

Ülkemizde sosyal sorumluluğun üstlenilmesi ve çözümün bir parçası olmanın en kısa şekliyle tanımlanması genellikle şöyle yapılır, "ELİNİ TAŞIN ALTINA SOKMAK."

Kurumun toplumsal sorumluluk çalışmalarındaki hedeflere ulaşması insan kaynağının dışında kurumun ülküsüne (sağgörüsüne, vizyonuna) ve görevine (amacına, misyonuna) bağlıdır ve tüm ölçümlemeler ve değerlendirmeler bunlara dayanır.

İçinde bulunduğumuz çağın adı "Bilgi Çağı" olarak adlandırıldığına göre bilgiye erişmek herkesin en doğal hakkıdır.

Bilişim Nedir?

TDK Türkçe sözlüğünde "BİLİŞİM" aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

Bilişim (isim) İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi.

Bu tanımlama doğrultusunda kısaca "bilginin iletişim araçları ile paylaşımını" gerçekleştirmek ise bilgi çağının en önemli adımlarından biridir demek hiç yanlış olmayacaktır.

Bilginin iletişim araçları ile paylaşımı gerçekleştirilebiliyorsa, "ilişkilerin, ortak çıkarlar doğrultusunda ortak yönetilmesi ile "YÖNETİŞİM" neden gerçekleştirilemesin ki…

**Bu yazım Makine İhtisas Dergisi Ocak 2008 sayısında yayınlanmıştır.

Geri Dön


İçeriğe geri dön | Ana menuya dön