Özel İnsanlarGeri Dön

Guko ile Hambo

Dünyamızda ilk insanların yaşadığı yılları inceleyen bilim adamları, canlıların çoğalmasının yanı sıra bir taraftan da yer kabuğunun soğumasının diğer yandan kıtaların oluşumunun devam ettiği düşüncesindeler.

Guko ile Hambo o dönemlerde yaşadığını düşlediğim iki insan.

Gün oluyor yer sarsılıyor ayakta durmak mümkün olmuyordu. Gün oluyor gök delinmiş gibi yağmur yağıyor sel suyu götürüyordu. Gökyüzünde parlak ışıklar beliriyor sonra gürleyen sesler duyuluyordu. Gün oluyor yerden ateş ve dumanlar göğe fırlıyor, ortalık cehennem gibi oluyordu.

Olağanüstü her şey tüm insanlar gibi Guko ve Hambo’yu da korkutuyordu. Guko, bazı taşların başka taş ile kolaylıkla yontulabildiğini keşfetti.

Ve birçok insan Tanrı’yı yaptı.

Hambo biraz daha sanatçı kişilikliydi. Oyduğu taşa, çevreden bulduğu renkli taşları, yakut, zümrüt, elmas ve sarı altını ekledi. Tanrısını herkese gururla gösteriyor, ona inanmalarını istiyordu. Hambo’nun tanrısı ormandan ormana, dağdan dağa yayıldı. Oysa Guko ile Hambo Tanrılarının özelliklerini ve gücünü aynı şekilde anlatıyordu. Tanrının koruyucu gücünün, ona inanan ve kurban verenlerden esirgemeyeceğini anlatıyorlardı. Fark görüntüdeydi ve inananların sayısını etkiliyordu.

Guko, yenemediği kıskançlık içindeydi. Bir gün, duygularına yenildi ve gizlice Hambo’nun Tanrısını çaldı.

Tanrı kaybolmuştu….

*****

Günümüzden en az 11600 yıl önce, insanlar bir araya gelerek bir mabet yaptılar. Bilim insanları, Göbekli Tepe denilen yerdeki mabedi incelediklerinde, bunun yerleşim yeri dışında tarım döneminden önce avcı toplayıcı gruplar tarafından yapıldığını söylediler.

Yerleşim yerinin dışında bir mabedin yapılmış olması ezoterik yapılaşmanın başlangıcı da sayılabilir miydi? Ne kadar olduğu belli olmayan bir zaman sonra, üzerinin kumla örtülmüş olması ezoterizmi düşündürmüyor mu? Biraz daha ileri giderek “tarikat-cemaat” yapılanmasında da söz edebilir miyiz?

*****

Hz. İsa’dan on üç yüzyıl önce Hz. Musa, tek Tanrı’yı tanımlayan ilk yazılı kitabı bırakmıştı. Ondan sonra üç peygamber daha tek Tanrı’yı tanımlayan yazılı kitap bırakacaktı.

İslam inancında imanın şartlarından biri "kitaplara iman"dır. Kuran'ı Kerim’de: "Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba, ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse sapıklığın en koyusuna düşmüş olur." ifadeleri yer almaktadır. (Nisa suresi 136)

Yine aynı surede, önceki “kitap”ların saptırılarak yorumlandığı çeşitli ayetlerde yazar...

*****

Günümüzde dört kitaptan birisini rehber olarak aldığını söyleyerek bir diğerinden çok farklı yaşam biçimi ve davranışları sergileyen hatta aynı kitaba inanan insanları katleden ne çok tarikat, cemaat, topluluk ve insan var. Bu sayı her geçen gün artıyor.

Ezoterik, açık, kapalı, saydam, yarısaydam 11600 yıllık devinim, insanoğlunun seçtiği değil midir?

*****

Tanrı insanı yarattı… (Eski Ahit (Tevrat) – Bap 1, Yaratılış)

Geri Dön


İçeriğe geri dön | Ana menuya dön